Voorbeelden van thema’s die aan bod kunnen komen:

-   gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel
-   onderlinge communicatie
-   effectieve samenwerking
-   kwaliteiten en talenten herkennen en inzetten
-   beperkingen herkennen en ondersteunen
-   motiveren
-   gunnen
-   onbesproken regels helder maken
-   rolverdeling
-   overwinnen van dilemma’s
-   aangaan van uitdagingen
-   prioriteiten stellen
-   authentiek leiderschap
-   vertrouwen
-   creativiteit (out of the box)
-   focus
-   verwachtingen
Het is mogelijk medewerkers individueel te coachen om communicatieve vaardigheden en/of leiderschapskwaliteiten te versterken.


Zinzicht Coaching biedt verschillende mogelijkheden wat betreft de catering tijdens teambuildingsessies. Denk hierbij aan bv. koffie/thee met wat lekkers, verschillende hapjes en drankjes, complete luxe lunch of een uitgebreide BBQ.


Teambuildingsessies en -trajecten worden aangepast naar de wensen en behoeften binnen het team of bedrijf. De tarieven zijn afhankelijk van de vraag. Neem hierover geheel vrijblijvend contact op.


Teambuilding

Als mens maak je deel uit van verschillende groepen en systemen; o.a.  je familie,  je werkteam, je vriendenkring. Wij communiceren voornamelijk verbaal met elkaar.  Helaas kunnen woorden anders geïnterpreteerd worden dan ze eigenlijk bedoeld zijn.  Soms kun je de juiste woorden niet vinden om iets te zeggen en vaak is het moeilijk onderhuidse irritaties of verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Er ontstaan onbewuste patronen en niet uitgesproken verwachtingen. Deze onduidelijkheden kunnen leiden tot spanningen en blokkades die de groei en ontwikkeling van het team hinderen.

Paarden maken deel uit van een kudde. Zij zijn van elkaar afhankelijk om te kunnen overleven en werken samen vanuit een duidelijke hiërarchie. Paarden communiceren voornamelijk non verbaal, op intuïtief en energetisch niveau, waardoor de communicatie binnen een kudde duidelijk, open, helder en zeer effectief is.  Elk lid van de kudde weet zijn/haar plaats en verantwoordelijkheden en die van de anderen.  Zodra er veranderingen optreden binnen de kudde,  is het van groot belang de balans zo snel mogelijk te herstellen om onzekerheden en onrust te voorkomen. Zij voelen intuïtief aan wat er nodig is om dat te bereiken en handelen daar  ook naar. 
De samenwerking binnen een team is te vergelijken met die van een kudde. Er is een gezamenlijk belang en ieder heeft zijn eigen plaats en verantwoordelijkheden. Doordat paarden de intenties, gevoelens en bedoelingen onder de woorden van mensen feilloos aanvoelen en door hun natuurlijke neiging tot samenwerking, kunnen zij onzichtbare patronen en onduidelijkheden zichtbaar maken. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de onderlinge verhoudingen, communicatie, spanningen en belemmeringen  binnen het team, waarna gezamenlijk bekeken kan worden wat er nodig is om dit te verbeteren.

In een teambuildingsessie voer je gezamenlijk een activiteit uit met één of meerdere paarden in een grote afgezette ruimte. De opdracht, de paarden en de materialen (bv. hindernissen, pionnen, balken)worden als metaforen gebruikt voor situaties op de werkvloer, waardoor thema’s als onderlinge communicatie en samenwerking inzichtelijk en bespreekbaar worden.  Door met de verkregen inzichten nogmaals een activiteit uit te voeren wordt het probleemoplossend vermogen van het team versterkt. De paarden gebruiken we hierbij wederom om te reflecteren op wat wel en wat niet werkte en een vertaling te maken naar de situaties op de werkvloer.
Betere resultaten beginnen bij een helder communicerend en effectief samenwerkend team.